Informativni portal za dijasporu

SADA JE SVE GOTOVO – VUČIĆEV PAKLENI PLAN NIJE USPIO: Od sutra na snazi novi Zakon o slobodi vjeroispovijesti….


EVO ŠTA SE ZAPRAVO MIJENJA I ŠTA GARANTUJE ZAKON.

Propisano je da će svi vjerski objekti koji predstavljaju kulturnu baštinu, a koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. godine i koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina.

Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica koji je uoči i nakon usvajanja u Skupštini Crne Gore izazvao nezadovoljstvo Srpske pravoslavne crkve i prosrpskih opozicionih partija, sjutra stupa na snagu.


Time, konačno, prestaje da važi dosadašnji Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz davne 1977. godine, piše podgorički CDM.

Šta garantuje Zakon

Novi zakon garantuje punu slobodu vjeroispovijesti svim vjernicima i ravnopravan položaj svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, kao i punu slobodu uvjerenja svim onim građanima koji nijesu vjernici.

Takođe, Zakon utvrđuje imovinska prava države nad vjerskim objektima koji predstavljaju kulturnu baštinu Crne Gore koja je kroz vjekove građena i sticana od javnih prihoda države.

Propisano je da će svi vjerski objekti koji predstavljaju kulturnu baštinu, a koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. godine i koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina.

Međutim, ako bilo koja vjerska zajednica raspolaže dokazima da je na osnovu nekad ili danas važećih propisa postala vlasnik neke imovine država će to priznati i poštovati.

Svako sporenje u vezi vlasništva nad vjerskom imovinom biće rješavano pred nadležnim sudom, kao i svaki drugi imovinski spor, u skladu sa važećim zakonima u Crnoj Gori.

Zakonom je precizirano da djelovanje vjerske zajednice može biti ograničeno samo ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite javne bezbjednosti, javnog poretka, zdravlja i morala ili zaštite prava i sloboda drugih, pri čemu mjera ograničenja mora biti srazmjerna ovim vrijednostima.

Ostavljena je još šira sloboda izbora prilikom registracije vjerskih zajednica. Izričito je utvrđeno da vjerska zajednica čiji je vjerski centar u inostranstvu nema obavezu da se registruje, već slobodno odlučuje o tome da će zahtijevati upis u Registar, pri čemu neregistrovane vjerske zajednice ne mogu imati svojstvo pravnog lica.

Osim toga, zakon dozvoljava registraciju svake vjerske zajednice koja ima najmanje tri punoljetna vjernika, koji čak ne moraju ni biti državljani Crne Gore, ukoliko imaju odobren stalni boravak u skladu sa zakonom.

Zakon uvodi i dodatne uslove u postupku sudske zabrane djelovanja vjerske zajednice, koja se dozvoljava samo ako se legitimni cilj zaštite javne bezbjednosti, javnog poretka, zdravlja ili morala, ili zaštite prava i sloboda drugih ne može ostvariti blažim mjerama ograničenja.

Izričito se propisuje mogućnost finansiranja aktivnosti vjerskih zajednica iz državnog budžeta i budžeta lokalne samouprave.

Nedvosmisleno se utvrđuje da će svako sporenje u vezi vlasništva nad vjerskom imovinom biti rješavano pred nadležnim sudom, kao i svaki drugi imovinski spor, u skladu sa važećim zakonima u Crnoj Gori.

Takođe, u prelaznim i završnim odredbama, precizira se da vjerska zajednica nastavlja sa korišćenjem određenog kulturnog dobra i nakon upisa prava državne svojine nad tom imovinom, do odluke državnog organa nadležnog za odlučivanje o državini, korišćenju i raspolaganju ovim objektima i zemljištem.

Obaveze Uprave za imovinu

Uprava za imovinu ima rok od godinu dana, počev od 8. januara 2020. godine, da utvrdi vjerske objekte i zemljište koji su prema ovom Zakonu državna svojina, da izvrši njihov popis i podnese zahtjev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti.

Nakon toga Uprava za nekretnine ima rok od 15 dana, od dana podnošenja zahtjeva, da izvrši upis zahtjeva i da odmah, bez odlaganja o tome obavijesti vjersku zajednicu koja koristi objekte i zemljište.

Kako je usvojen Zakon

Ovaj Zakon je donijet uz žestoko protivljenje SPC i prosrpske opozicije. Podsjećamo da su prije izglasavanja Zakona poslanici Demokratskog fronta vandalskim postupcima izazvali incident u plenarnoj sali nakon čega su privedeni svi njihovi poslanici.

Za Zakon je glasalo 45 poslanika DPS-a, SD-a, Liberalne partije, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative i Force, kao i poslanici SDP-a.

Poslanici Demokratskog fronta po izlasku iz pritvora tražili su od predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da ne potpiše Zakona već da ga vrati Skupštini na ponovno razmatranje.

Međutim, Đukanović je 28. decembra 2019. potpisao ukaz kojim je proglasio Zakon.

Nakon toga u organizaciji Mitropolije crnogorske primorske svakodnevno su održavani protesti zbog usvajanja ovog zakona jer u SPC-u tvrde da država “otima njihove svetinje”.

Na tim okupljanjima bilo je incidenata kad su napadani i policajci pa je Uprava policije reagovala i privela više osoba.

“Spontana” okupljanja i u reginu

I u Srbiji i Republici Srpskoj organizovana su “spontana” okupljanja zbog ovog Zakona sa kojih su upućivane uvredljive i neprimjerene poruke, pa i prijetnje smrću aktuelnoj crnogorskoj vlasti, a posebno perdsjedniku Crne Gore.

U dizanju tenzija i bezočnih napada na Crnu Goru uključila se i vlast u Srbiji, kao i tamnošnji mediji.

Huligani u Srbiji napali su i Ambasadu Crne Gore u Beogradu i pokušali da zapale crnogorsku zastavu.

Sramni su i postupci srpskih vlasti koje su sa zakašnjenjem osudile huliganske atake na crnogorsku Ambasadu i zastavu.

Ostaće i nezapamćene lažne optužbe predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iznijete na račun vlasti u Crnoj Gori.

On je planirao da, uz blagoslov patrijarha SPC Irineja, na Badnji dan bez najave dođe u Crnu Goru, ali je od toga odustao.

Naravno, za tu odluku je u svom stilu, da bi sebe predstavio kao žrtvu, Vučić opet optužio vlast u Crnoj Gori.

Dan kasnije, je opet kako samo on to radi, teatralno saopštio da je spreman da o Zakonu o vjerskim zajednicama, i položaju Srba u Crnoj Gori razgovara sa Milom Đukanovićem, i da ga zove da dođe u Beograd.

Juče je iz Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve SPC)u Crnoj Gori saopšteno da će nakon trodnevnog proslavljanja Božića, Crkva dva puta sedmično četvrtkom i nedjeljom uveče organizovati protestna okupljanja sve dok ne stavi van snage Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili ne donese bolji.

Premijer Duško Marković je ranije saopštio mitropolitu crnogorsko primorskom Amfilohiju da je država Crna Gora otvorena za dijalog sa SPC o eventualnom unaprijeđenju zakonskog akta, ali i jasno poručio da povlačenja Zakona neće biti!


Comments are closed.