Informativni portal za dijasporu

MAJKIĆKA GA SKINULA S DNEVNOG REDA: Inicijativa Denisa Bećirovića potpuno bezuspješna – Nije prošla….


Žele izmjene Izbornog zakona…

Majkićka je predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda PS BiH.

Na 3. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržana delegatska inicijativa Denisa Bećirovića, koja glasi: „zadužuje se Savjet ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Izvještaj o privlačenju direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu od 2015. do 2019. godine s prijedlogom konkretnih mjera za unapređenje politike privlačenja stranih investicija“.

Nije podržana ni delegatska inicijativa Denisa Bećirovića, koja glasi: „zadužuje se Savjet ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, preduzme konkretne mjere kojima bi se obezbijedilo da ukupni status policijskih službenika u agencijama na državnom nivou bude doveden u primjereno stanje.

Kao i da se njihove plate izjednače s platama policijskih službenika u entitetima i kantonima“. S dnevnog reda Komisija je skinula i Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovini u drugoj komisijskoj fazi, skraćeni postupak, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Na upit reportera N1 Semira Mustafića o podršci izmjenama izbornog zakona, Majkić je kazala da neće podržati Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine čiji je predlagač delegat u Domu naroda Denis Bećirović. “Nećemo podržati Denisa Bećirovića”, bio je kratak komentar Majkić.

(SB)


Comments are closed.