Informativni portal za dijasporu

DENIS BEĆIROVIĆ OŠTRO PORUČIO DODIKU: “Dosta je više laži – Podvala i podrivanja države Bosne i Hercegovine”


Neka zauvijek živi država Bosna i Hercegovina!

Ustavni sud BiH je zauzeo konačno i obavezujuće pravno mišljenje: država Bosna i Hercegovina je nasljednik državne imovine…

Denis Bećirović, delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine reagirajući na izjave Milorada Dodika kako je najnovija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine “državni udar”, Bećirović poručuje Dodiku da je dosta više podrivanja države Bosne i Hercegovine. Naglašava kako će entitet RS prije nestati, nego će postati država!

Njegovo saopštenje prenosimo u cijelosti.

– Član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posljednjih dana uporno ponavlja neutemeljenu i besmislenu tezu da je najnovija odluka Ustavnog suda BiH “državni udar, jer predstavlja atak na teritorijalnu organizaciju prema kojoj Republici Srpskoj pripada 49 posto, a Federaciji BiH 51 posto teritorije. (…)

Ustavni osnov za posljednju odluku Ustavnog suda je potpuno neprihvatljiv, stoga je potrebno da institucije Republike Srpske preduzmu sve neophodne aktivnosti da zaštite dejtonsku strukturu”.

Ovakvi opasni udari na suštinu Dejtonskog mirovnog ugovora i Ustava BiH ne smiju biti prešućeni.

Dosta više laži, podvala i podrivanja države Bosne i Hercegovine!

Vrijeme je da Dodik i njegovi nalogodavci iz Beograda zaborave zločinačku Miloševiću koncepciju pravljenja paradržave na teritoriji međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine!

Vrijeme je da se Dodiku i separatističkim elementima skrene pažnja, između ostalog, na sljedećih šest činjenica:

1. Ustavni sud BiH je zauzeo konačno i obavezujuće pravno mišljenje: država Bosna i Hercegovina je nasljednik državne imovine (S)RBiH, te imovine koja je pripadala bivšoj SFRJ. Dakle, imovina pripada državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Isključiva je nadležnost države Bosne i Hercegovine da u državnim organima uređuje sva pitanja koja su vezana za ovu imovinu.

Samo su odluke državnih organa pravno obavezujuće na teritoriji države Bosne i Hercegovine i entiteti, kao i niži nivoi vlasti, moraju ih potpuno poštovati. Nepoštivanje državnih organa i državnih odluka je put u nestanak entiteta.

2. Državna imovina je sastavni dio ustavnih obilježja i kompetencija svake države, uključujući i državu Bosnu i Hercegovinu. Državna imovina je suštinski element da država bude istinski, a ne formalno suverena.

Shodno tome, sasvim je normalno i na Ustavu BiH zasnovano pravo države da regulira pitanje državne imovine. Nema države Bosne i Hercegovine bez državne imovine Bosne i Hercegovine i zato ovo pitanje ima izuzetan značaj i vrijednost za očuvanje i razvoj države Bosne i Hercegovine.

3. Ustavni sud BiH je, između ostalog, podvukao da je Ustav BiH najviši pravni akt i da cjelokupni pravni sistem mora biti u skladu sa Ustavom BiH.

Također, u skladu sa Ustavom BiH, stavovima Ustavnog suda BiH, kao i oficijelnim stavovima nauke ustavnog prava, državna imovina reflektira državnost, suverenitet i teritorijalni integritet koji pripada isključivo državi Bosni i Hercegovini.

4. Nedopustivo je da separatistički i antidejtonski politički centri moći vrše politički pritisak na Ustavni sud BiH. Ustavni sud donosi konačne i obavezujuće odluke i o njima nema rasprave i pogađanja.

Veoma je važno da Ustavni sud BiH nastavi raditi u skladu sa „evropskim standardima“, a ne u skladu sa standardima balkanskih protagonista velikodržavlja.

5. Državna imovina ne podrazumijeva samo skup nekretnina. U državnu imovinu Bosne i Hercegovine ubraja se i “javno dobro” (prirodna bogatstva, javna saobraćajna mreža, saobraćajna infrastruktura, morska voda, morsko dno, riječna voda, riječna korita, jezera, planine…).

To su pravne činjenice sadržane u konačnim i obavezujućim sudskim presudama o kojima nema pregovaranja.

6. Dodikovi mentori iz Beograda moraju, napokon, shvatiti i prihvatiti internacionalnu, pravnu, historijsku i političku činjenicu da je Bosna i Hercegovina država i da se na njenoj državnoj teritoriji neće praviti nikakva druga država.

Bosna i Hercegovina ima sve prerogative nezavisne i suverene države, uključujući i državnu imovinu u punom kapacitetu.

Neka zauvijek živi država Bosna i Hercegovina!


Comments are closed.